Bảng giá dịch vụ Web hosting

Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số lượng Website 1 5 Không giới hạn
Dung lượng 20GB Không giới hạn Không giới hạn
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Subdomain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Alias Domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database MySQL 1 5 Không giới hạn
SSL Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Số lượng tài khoản FTP 10 50 100
Đa phiên bản PHP Từ 4.4 – 7.2 Từ 4.4 – 7.2 Từ 4.4 – 7.2
Backup hàng tuần
CPU 1 Core 2 Core 2 Core
Physical Memory 1 GB 1 GB 2 GB
IO 5 MB 10 MB 15 MB
Entry Processes 50 80 100
File Usage 100000 200000 500000
Số lượng kết nối MySQL 30 30 30