Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ / NĂM
.vn 295,000 ₫ 455,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫ 335,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 160,000 ₫ 190,000 ₫
.com 239,000 ₫ 280,000 ₫
.net 290,000 ₫ 300,000 ₫
.org 310,000 ₫ 320,000 ₫
.biz 350,000 ₫ 370,000 ₫
.info 340,000 ₫ 360,000 ₫
TÊN MIỀN PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ
.mobi 430,000 ₫ 450,000 ₫
.asia 380,000 ₫ 400,000 ₫
.tv 890,000 ₫ 910,000 ₫
.co 800,000 ₫ 820,000 ₫
.us 250,000 ₫ 270,000 ₫
.eu 250,000 ₫ 270,000 ₫
.site 910,000 ₫ 930,000 ₫
.tel 310,000 ₫ 330,000 ₫
.zone 690,000 ₫ 710,000 ₫
TÊN MIỀN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN (VAT = 0) GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN PHÍ DUY TRÌ TÊN MIỀN .VN (VAT = 0) GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ DUY TRÌ TÊN MIỀN .VN TỔNG
.com.vn , .net.vn  ,.biz.vn 200,000 ₫ 95,000 ₫ 250,000 ₫ 85,000 ₫ 630,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 120,000 ₫ 40,000 ₫ 150,000 ₫ 40,000 ₫ 350,000 ₫
.name.vn 30,000 ₫ 5,000 ₫ 30,000 ₫ 10,000 ₫ 75,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí 20,000 ₫ 30,000 ₫ 50,000 ₫